Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất vải dệt thoi

Công Ty TNHH Dệt Việt Nam
Địa chỉ: Lô CN9-CN10, Khu Công Nghiệp Sông Công II, Xã Tân Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Lot CN9-CN10, Song Cong Ii Industrial Zone, Tan Quang Commune, Song Cong City, Thai Nguyen Province
Mã số thuế:

4601528948

Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp