Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Công Ty TNHH Đầu Tư Đại Toàn Phú
Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Thong Nhat Street, Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500624229

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 13-06-2018