Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

Công Ty TNHH Curcumin Bắc Kạn
Địa chỉ: Số nhà 144, Tổ 2, Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Address: No 144, Civil Group 2, Song Cau Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province
Mã số thuế:

4700272687

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 04-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp