Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO
Địa chỉ: Số 1, Tổ 3, Phường Trung Sơn , Thành phố Tam Điệp , Ninh Bình
Address: No 1, Civil Group 3, Trung Son Ward, Tam Diep City, Ninh Binh Province
Mã số thuế:

2700882897

Ninh Bình

Ngày thành lập: 18/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp