Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH RUNG GIA FARM
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Phước An , Huyện Krông Pắk , Đắc Lắc
Address: Civil Group 2, Phuoc An Town, Krong Pak District, Dac Lac Province
Mã số thuế:

6001646196

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 04/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp