Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thực Phẩm Dừa Thiên Bến Tre Việt Nam
Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn 1 (thửa đất số 17, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 243, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 29, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 248, tờ bản đồ số 28; thửa đất số 244, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 28, tờ bản đồ số 30), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thanh SON 1 Hamlet (Thua Dat So 17, To Ban Do So 30; Thua Dat So 243, To Ban Do So 30; Thua Dat So 29, To Ban Do So 30; Thua Dat So 248, To Ban Do So 28; Thua Dat So 244, To Ban Do So 30; Thua Dat So 28, To Ban Do So 30), Thanh Tan Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Mã số thuế:

1301077174

Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Tảo Việt Nb
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Address: Hamlet 3, Dong Son Commune, Tam Diep City, Ninh Binh Province
Mã số thuế:

2700889155

Ninh Bình

Ngày thành lập: 08-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp