Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

CÔNG TY TNHH NEXTEC VINA
Địa chỉ: Nha xương sô 06, cuÊm công nghiêÊp Khăc NiêÊm, Phường Khắc Niệm , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Address: Nha Xuong So 06, Cuem Cong Nghieep Khac Nieem, Khac Niem Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Mã số thuế:

2301074577

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp