Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất than cốc

Công Ty TNHH Công Nghiệp Kim Huy
Địa chỉ: Thôn Tràng Bạch, Xã Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Address: Trang Bach Hamlet, Hoang Que Commune, Dong Trieu Town, Quang Ninh Province
Mã số thuế:

5701843688

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 10-01-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp