Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty TNHH Rekay Việt Nam
Địa chỉ: Nhà xưởng số 02, Lô CN9, Khu công nghiệp Kim Huy, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: Nha Xuong So 02, Lot CN9, Kim Huy Industrial Zone, Phu Tan Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702792016

Bình Dương

Ngày thành lập: 18-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp