Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm từ plastic

CÔNG TY TNHH SHD PLASTIC VINA
Địa chỉ: Thửa đất số 602, tờ bản đồ số 15 tại KCN Quế Võ - Khu vực mở, Xã Phương Liễu , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh
Address: Thua Dat So 602, To Ban Do So 15 Tai, Que Vo - Khu Vuc Mo Industrial Zone, Phuong Lieu Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province
Mã số thuế:

2301141329

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26/06/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp