Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm thuốc lá

Công Ty Cổ Phần Thuốc Lá Cao Bằng
Địa chỉ: Xóm Khau Rọoc, Khu công nghiệp Đề Thám, tổ 23 - Phường Đề Thám - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng
Address: Khau Rooc Hamlet, De Tham Industrial Zone, Civil Group 23, De Tham Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Mã số thuế:

4800651833

 Điện thoại:

0903.432.114

Cao Bằng

Ngày thành lập: 14-09-2010

1 2 3 4 Tiếp