Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

Công Ty TNHH Actr
Địa chỉ: Lô 37-7b, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16b, 41-15b, 41-16b, 41-17b, 41-18b, 41-19b, 41-20b, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1. 42-4-1, 42-5-1, 42-6-1, Đường D11, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot 37-7B, 37- 8, 37- 9B, 37- 14B, 37- 15, 37- 16B, 41- 15B, 41- 16B, 41- 17B, 41- 18B, 41- 19B, 41- 20B, 42- 1-1, 42- 2-1, 42-3-1. 42-4-1, 42- 5-1, 42- 6-1, D11 Street, Phuoc Dong Industrial Zone, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Mã số thuế:

3901279747

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 05-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp