Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác

Công Ty TNHH Sjf Vina
Địa chỉ: Lô C_1A_CN khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương
Address: Lot C_1a_CN, My Phuoc 3 Industrial Zone, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702411461

 Điện thoại:

8253.6635.201

Bình Dương

Ngày thành lập: 05-11-2015