Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÙNG TRUNG - CÔNG TY HỮU HẠN CHẾ TẠO CÔNG NGHIỆP VÀ GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT K
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà C-Zone, Số 334 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Address: 4th Floor, C-Zone Building, No 334 Nguyen Van Linh, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Mã số thuế:

0100113864-009

 Điện thoại:

(0215) 6710993

Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 28/04/2017