Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

Công Ty TNHH Alas Kk
Địa chỉ: Lô B230, Đường số 8, KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Address: Lot B230, Street No 8, Thai Hoa Industrial Zone, Tan Hoa Hamlet, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Mã số thuế:

1101932748

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An

Ngày thành lập: 08-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp