Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Lexall Hardware (vn)
Địa chỉ: Lô CT 10b-12-14-16-18-20-22-24a; Lô CT 24b-26-28; Lô CT 30-32-34-36-38-40-42, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lot CT 10B-12-14-16-18-20-22-24a; Lo CT 24B-26-28; Lo CT 30-32-34-36-38-40-42, Tan Thuan Street, Khu Che Xuat Tan Thuan, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0316050871

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp