Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUNG JIN PRESS
Địa chỉ: Nhà xưởng C-1B-C5-D, Lô C-1B-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa , Thị Xã Bến Cát , Bình Dương
Address: Nha Xuong C-1B-C5-D, Lot C-1B-CN, My Phuoc 3 Industrial Zone, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702889321

Bình Dương

Ngày thành lập: 02/07/2020

Công Ty TNHH Evergreen Home Furnishings (việt Nam)
Địa chỉ: Nhà xưởng 3 (FFP3) và nhà xưởng 4 (FFP4) tại lô A1,A2,A3,A4,A5, Đường N5, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: NHA XUONG 3 (FFP3), Va Nha Xuong 4 (FFP4) Tai, Lot A1, A2, A3, A4, A5, N5 Street, Nam Tan Uyen Industrial Zone, Hoi Nghia Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702889963

Bình Dương

Ngày thành lập: 02-07-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Kế Koi Garden
Địa chỉ: Thửa đất 3053, Tờ bản đồ số 7, đường GS24, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat 3053, To Ban Do So 7, GS24 Street, Tay B Quarter, Dong Hoa Ward, Di An City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702889554

Bình Dương

Ngày thành lập: 02-07-2020

Công Ty TNHH Mốp Xốp Quang Hải
Địa chỉ: Số 190A,Đường Ống Nước Thô D2400mm,Khu Phố Đông A , Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Address: No 190a, Ong Nuoc Tho D2400MM Street, Dong A Quarter, Dong Hoa Ward, Di An City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702888670

Bình Dương

Ngày thành lập: 30-06-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp