Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Phương Mỹ Kỳ
Địa chỉ: Thửa đất số 3775, tờ bản đồ số 26, khu DC, ấp 3A, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 3775, To Ban Do So 26, Khu DC, 3a Hamlet, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702771016

Bình Dương

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Motinova (việt Nam)
Địa chỉ: Lô số 7-2, đường số 2A, khu công nghiệp Quốc tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Address: Lot No 7-2, 2a Street, Quoc Te Protrade Industrial Zone, An Tay Commune, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702766351

Bình Dương

Ngày thành lập: 04-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp