Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Đồ Gia Dụng Sinomax (việt Nam)
Địa chỉ: Nhà xưởng 1 và 2, Lô 2A4, đường CN5 và CN7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Nha Xuong 1 Va 2, Lot 2a4, CN5 Va CN7 Street, Tan Binh Industrial Zone, Tan Binh Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702756000

Bình Dương

Ngày thành lập: 29-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp