Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất hoá chất cơ bản

CÔNG TY TNHH NHUẬN BẰNG
Địa chỉ: Lô 1F3, Đường CN8, Khu công nghiệp Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Address: Lot 1F3, CN8 Street, Tan Binh Industrial Zone, Tan Binh Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702485696

 Điện thoại:

(0274) 8613980

Bình Dương

Ngày thành lập: 28/07/2016