Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất hoá chất cơ bản

CÔNG TY TNHH TÂN VẬT TƯ ĐÔNG THỊNH GIA HÒA VIỆT NAM
Địa chỉ: Thửa đất số 401, Tờ bản đồ số 8, Tổ 5, Khu phố Khánh Hòa, Phường Tân Phước Khánh , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 401, To Ban Do So 8, Civil Group 5, Khanh Hoa Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702611326

Bình Dương

Ngày thành lập: 26/10/2017