Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Công Ty TNHH Gỗ Uwant
Địa chỉ: Một phần lô S8, đường N8, Khu công nghiệp Hòa Xá (thuê nhà xưởng của Công ty CP Năng lượng xanh Thanh Thủy), Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Address: Mot Phan, Lot S8, N8 Street, Hoa Xa Industrial Zone (Thue NHA XUONG Cua CONG Ty CP NANG LUONG Xanh Thanh Thuy), My Xa Commune, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Mã số thuế:

0601175357

Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ Hồng Quân
Địa chỉ: Thửa đất số 501, Tờ bản đồ số 33, Tổ 2, Khu phố 6, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 501, To Ban Do So 33, Civil Group 2, Quarter 6, Uyen Hung Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702738795

Bình Dương

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH TVT PLYWOOD
Địa chỉ: Tổ dân phố Nguyên Quán, Phường Cải Đan , Thành phố Sông Công , Thái Nguyên
Address: Nguyen Quan Civil Group, Cai Dan Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province
Mã số thuế:

4601533105

Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ CHÁNH TRỰC BD
Địa chỉ: thửa đất số 20, tờ bản đồ số 33, tổ 2, khu phố 6, Phường Uyên Hưng , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 20, To Ban Do So 33, Civil Group 2, Quarter 6, Uyen Hung Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702736445

Bình Dương

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ LÊ DINH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: thửa đất số 197,198, tờ bản đồ số 34, tổ 2, khu phố 6, Phường Uyên Hưng , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 197, 198, To Ban Do So 34, Civil Group 2, Quarter 6, Uyen Hung Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702734800

Bình Dương

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NGUYỄN HOA BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: thửa đất số 501, tờ bản đồ số 33, tổ 2, khu phố 6, Phường Uyên Hưng , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 501, To Ban Do So 33, Civil Group 2, Quarter 6, Uyen Hung Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702733518

Bình Dương

Ngày thành lập: 02/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp