Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất giày, dép

Công Ty TNHH Pk Việt Nam
Địa chỉ: số 11A- đường Nguyễn Thái Bình - khu 09 , Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No 11a, Nguyen Thai Binh - Khu 09 Street, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702771577

Bình Dương

Ngày thành lập: 17-05-2019

Công Ty TNHH Danbi Vina
Địa chỉ: số 11A- đường Nguyễn Thái Bình - khu 09 , Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Address: No 11a, Nguyen Thai Binh - Khu 09 Street, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702757678

Bình Dương

Ngày thành lập: 04-04-2019

Công Ty TNHH Thái Thuận Lợi
Địa chỉ: 1/463, Khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: 1/463, Hoa Lan 2 Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702756498

Bình Dương

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Ming Chang
Địa chỉ: Số 116A, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: No 116a, 1B Quarter, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702745908

Bình Dương

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Phước Đắc
Địa chỉ: 122H/2, khu phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: 122 H/2, 1B Quarter, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702745739

Bình Dương

Ngày thành lập: 28-02-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp