Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

Công Ty TNHH Witco
Địa chỉ: Một phần nhà xưởng 3, lô I-1, khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Address: Mot Phan Nha Xuong 3, Lot I-1, Trang Due Industrial Zone, Thuoc Khu Kinh Te Dinh Vu - Cat Hai, Hong Phong Commune, An Duong District, Hai Phong City
Mã số thuế:

0201879045

Xã Hồng phong, Huyện An Dương, Hải Phòng

Ngày thành lập: 04-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp