Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất điện

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÀ CHÂU
Địa chỉ: Số nhà 009, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 2, Phường Đoàn Kết , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: No 009, Ho Tung Mau Street, Civil Group 2, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Mã số thuế:

6200101528

Lai Châu

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÌN HỒ
Địa chỉ: Số 009 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 2, Phường Đoàn Kết , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: No 009, Ho Tung Mau Street, Civil Group 2, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Mã số thuế:

6200101510

Lai Châu

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SCI ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Số 209A, Tổ dân phố 10, Phường Thanh Trường , TP Điện Biên Phủ , Điện Biên
Address: No 209a, Civil Group 10, Thanh Truong Ward, Dien Bien Phu City, Dien Bien Province
Mã số thuế:

5600322618

Điện Biên

Ngày thành lập: 26/12/2018

1 2 3 4 5 6 Tiếp