Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

HTX DV điện Kỳ Thịnh
Địa chỉ: Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Phường Kỳ Thịnh - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Ky Thinh, Ky Anh, Ky Thinh Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3001168850

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 25-02-2010

HTX TÂN KHANG
Địa chỉ: Kỳ Khang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Ky Khang, Ky Anh, Ha Tinh, Ky Anh District, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3001164863

Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 02-02-2010

1 2 3 4 5 6 Tiếp