Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Sản xuất bao bì từ plastic

Công Ty TNHH Ngạn Châu
Địa chỉ: 30KL tổ 1, KP Khánh Long - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Address: 30KL Civil Group 1, KP Khanh Long, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702307012

Bình Dương

Ngày thành lập: 08-10-2014

1 2 3 4 5 Tiếp