Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Quán rượu, bia, quầy bar

Công ty TNHH Phú Quý
Địa chỉ: Thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh
Address: Yen Duong Hamlet, Hong Thai Commune, Dong Trieu Town, Quang Ninh Province
Mã số thuế:

5700540377

 Điện thoại:

0912.229.403

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 12-04-2005

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp