Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

Hợp tác xã Hà Thắng
Địa chỉ: Thôn Đông Tân - Xã Hồng Phong - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh
Address: Dong Tan Hamlet, Hong Phong Commune, Dong Trieu Town, Quang Ninh Province
Mã số thuế:

5701688432

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 22-10-2013