Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Nuôi trồng thuỷ sản biển

CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Ấp Mỹ Thanh, Quốc lộ 1A, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: My Thanh Hamlet, 1a Highway, Cam Thinh Dong Commune, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province
Mã số thuế:

4201821356

Khánh Hòa

Ngày thành lập: 15/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp