Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

KHÁCH SẠN TÂY BẮC XANH
Địa chỉ: Tổ 19, đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phong , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: Civil Group 19, Hoang Van Thai Street, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Mã số thuế:

6200100122

Lai Châu

Ngày thành lập: 16/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp