Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Công Ty TNHH Tm Dv Thanh Lan
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, No 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315952595

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp