Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công Ty TNHH Quảng Viễn
Địa chỉ: Số 80 đường N1, khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Address: No 80, N1 Street, Khu Nha O Phu My Hiep, Tan Dong Hiep Ward, Di An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702809164

Bình Dương

Ngày thành lập: 12-09-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân May Mặc Hải Đông
Địa chỉ: Số 113, đường Nguyễn Thị Chạy, khu phố Tân Long, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Address: No 113, Nguyen Thi Chay Street, Tan Long Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702808629

Bình Dương

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Soleil Vina
Địa chỉ: Thửa đất số 1008, Tờ bản đồ số 14, ấp Hóa Nhựt, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 1008, To Ban Do So 14, Hoa Nhut Hamlet, Tan Vinh Hiep Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702808530

Bình Dương

Ngày thành lập: 10-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp