Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

CÔNG TY TNHH BDS TÂN PHÁT
Địa chỉ: Khu TMDV – Officetel 4.79 Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Khu TMDV - Officetel 4.79 Sunrise City North, 27 Nguyen Huu Tho, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0316431193

Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/08/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp