Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phước Minh
Địa chỉ: Thửa đất số 664, Tờ bản đồ 12, Khu phố Bình Quới B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 664, To Ban Do 12, Binh Quoi B Quarter, Binh Chuan Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702819518

Bình Dương

Ngày thành lập: 14-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp