Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Công Ty TNHH Gic Services
Địa chỉ: Lầu 6 và Lầu 7 Tòa nhà Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 6 Va Lau 7, Me Linh Point Tower Building, No 2 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315793472

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp