Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Khai thác quặng kim loại quí hiếm

Công Ty TNHH Mtv Đại Hữu Lai Châu
Địa chỉ: Số 010, đường 5-10, tổ 16, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Address: No 010, Street 5-10, Civil Group 16, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Mã số thuế:

6200091076

Lai Châu

Ngày thành lập: 06-01-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp