Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Khai thác muối

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINH HUY
Địa chỉ: Cụm 01 TDP Hòa Hy (tại nhà ông Nguyễn Đình Quân), Thị Trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng
Address: 01 Tdp Hoa Hy (Tai Nha Ong Nguyen Dinh Quan Cluster, Cat Hai Town, Cat Hai District, Hai Phong City
Mã số thuế:

0201872184

Huyện Cát Hải, Hải Phòng

Ngày thành lập: 08/05/2018

1 2 3 4 5 Tiếp