Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Hoạt động tư vấn quản lý

Công Ty TNHH Pipbox Events
Địa chỉ: Cao ốc văn phòng 194 Golden Building tại số 473, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Cao Oc Van Phong 194 Golden Building Tai So 473, Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315840161

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp