Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Công Ty TNHH Qi Diao Shi
Địa chỉ: Thửa đất số 386, tờ bản đồ số 564, khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 386, To Ban Do So 564, Hoa Long Quarter, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702732024

Bình Dương

Ngày thành lập: 25-12-2018