Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

TỈNH UỶ PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9 , TP Tuy Hoà , Phú Yên
Address: 02 Nguyen Huu Tho, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
Mã số thuế:

4401061078

Phú Yên

Ngày thành lập: 14/01/2019

TỈNH ỦY NINH THUẬN
Địa chỉ: 04-Hùng Vương, Phường Mỹ Hương , TP. Phan Rang-Tháp Chàm , Ninh Thuận
Address: 04-Hung Vuong, My Huong Ward, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500628512

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 26/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp