Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ EVSIP
Địa chỉ: Số 3, đường NF1, KP 7, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Address: No 3, NF1 Street, KP 7, Chanh Phu Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702874332

Bình Dương

Ngày thành lập: 15/05/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp