Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Hoạt động cho thuê tài chính

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHAILEASE - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Ngân hàng Thương mại cổ phần Sàn Gòn Thương T, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Address: 7th Floor, Ngan Hang Thuong Mai Co Phan San Gon Thuong T Building, Tran Nguyen Han Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Mã số thuế:

0304738328-004

 Điện thoại:

(0225) 7306010

Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngày thành lập: 01/04/2016

1 2 3 4 5 Tiếp