Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công Ty TNHH Sx Tm Kim Khí Đông Nam Á
Địa chỉ: Một phần lô B9 tại KCN KSB – khu A, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Mot Phan, Lot B9 Tai, KSB - Khu A Industrial Zone, Dat Cuoc Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702807713

Bình Dương

Ngày thành lập: 12-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp