Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Công Ty TNHH Công Nghệ Ngũ Kim Hiệp Dịch
Địa chỉ: Thửa đất số 57 tờ bản đồ số 41(B3), khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua DAT SO 57 TO BAN DO SO 41 (B3), Binh Phuoc A Quarter, Binh Chuan Ward, Thuan An City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702859905

Bình Dương

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Tm Xuất Nhập Khẩu Hải Dương
Địa chỉ: Thửa đất số 38, tờ bản đồ số DC8.4, Đường N2, Cụm Sản Xuất Hài Mỹ Bình Chuẩn , Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 38, To Ban Do So DC8.4, N2 Street, San Xuat Hai My Binh Chuan Cluster, Binh Chuan Ward, Thuan An City, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702859101

Bình Dương

Ngày thành lập: 11-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp