Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Công Ty TNHH Nhà Trọ Bùi Thị Thọ
Địa chỉ: Thửa đất số 1121, tờ bản đồ số 13, khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 1121, To Ban Do So 13, Ong Dong Quarter, Tan Hiep Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702802602

Bình Dương

Ngày thành lập: 21-08-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Phạm Quốc Thắng
Địa chỉ: Thửa đất số 802, Tờ bản đồ số 10, Tổ 5, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 802, To Ban Do So 10, Civil Group 5, Khanh Hoi Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702800179

Bình Dương

Ngày thành lập: 13-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp