Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Công Ty TNHH Cho Thuê Lưu Trú Đào Tấn Dũng
Địa chỉ: Thửa đất số 426, Tờ bản đồ số 33, Khu phố 5, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 426, To Ban Do So 33, Quarter 5, Uyen Hung Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702926206

Bình Dương

Ngày thành lập: 30-10-2020

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ Ở TRẦN AN
Địa chỉ: Số 218, Tổ 3, Khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: No 218, Civil Group 3, Khanh Loc Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702925805

Bình Dương

Ngày thành lập: 29/10/2020

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ HOÀNG KHANG
Địa chỉ: Thửa đất số 1877, tờ bản đồ số 21, Tổ 2, Khu phố 7, Phường Chánh Phú Hòa , Thị Xã Bến Cát , Bình Dương
Address: Thua Dat So 1877, To Ban Do So 21, Civil Group 2, Quarter 7, Chanh Phu Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702925241

 Điện thoại:

0949012288

Bình Dương

Ngày thành lập: 28/10/2020

Công Ty TNHH Mtv Hồng Ngọc Thịnh
Địa chỉ: Thửa đất số 2096, tờ bản đồ số 10, đường D4, khu phố 1, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 2096, To Ban Do So 10, D4 Street, Quarter 1, Vinh Tan Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702925393

Bình Dương

Ngày thành lập: 28-10-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp