Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Công Ty TNHH Mtv Ben Mộc Châu
Địa chỉ: Số nhà 107, Đường Lê Thanh Nghị, Tiểu khu Nhà Nghỉ, Thị Trấn Nt Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Address: No 107, Le Thanh Nghi Street, Tieu Khu Nha Nghi, NT Moc Chau Town, Moc Chau District, Son La Province
Mã số thuế:

5500601618

Huyện Mộc Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Nhà Trọ Mạnh Dũng
Địa chỉ: Thửa đất số 226, Tờ bản đồ số 38, Tổ 3, ấp 3, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 226, To Ban Do So 38, Civil Group 3, Hamlet 3, Vinh Tan Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702847459

Bình Dương

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Thửa Đất Số 711, Tờ Bản Đồ Số 16, Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 711, To Ban Do So 16, Hamlet 2, Hoi Nghia Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702846952

Bình Dương

Ngày thành lập: 15-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp