Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ BỒ VĂN HIỀN
Địa chỉ: Thửa đất số 679, Tờ bản đồ số 3, Tổ 4, khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 679, To Ban Do So 3, Civil Group 4, Khanh Loc Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702944011

 Điện thoại:

0908427676

Bình Dương

Ngày thành lập: 29/12/2020

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ TRẦN THỊ ĐÀO
Địa chỉ: Thửa đất số 529, Tờ bản đồ số 40, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 529, To Ban Do So 40, Khanh Loc Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702944300

Bình Dương

Ngày thành lập: 30/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp