Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cung ứng lao động tạm thời

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Minh An
Địa chỉ: Thửa đất số 338 , tờ bản đồ số 27, Tổ 2,Ấp 5, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 338, To Ban Do So 27, Civil Group 2, Hamlet 5, Vinh Tan Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702818112

Bình Dương

Ngày thành lập: 09-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp