Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cưa, xẻ và bào gỗ

Nguyễn Văn Hòai
Địa chỉ: Tổ 3, Kp Khánh Hội - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương
Address: Civil Group 3, Kp Khanh Hoi, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702206085

Bình Dương

Ngày thành lập: 14-08-2013

Cơ Sở Hùng Vương
Địa chỉ: ô26B lô Dc 08, đường D16, KDC vietsing, Kp4 - Phường An Phú - TX Thuận An - Bình Dương
Address: O26b, Lot Dc 08, D16 Street, Kdc Vietsing, Kp4, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702028890

Bình Dương

Ngày thành lập: 11-04-2012

Cơ Sở Ngọc Bích
Địa chỉ: 156 ấp Hưng Thọ - TX Thuận An - Bình Dương
Address: 156 Hung Tho Hamlet, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3701830484

Bình Dương

Ngày thành lập: 20-01-2011