Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

Giang Tân Hữu
Địa chỉ: 61B Kinh Dương Vương Phường 12 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh
Address: 61B Kinh Duong Vuong, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0309244308

Quận 6, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-07-2009