Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

Chi nhánh Công ty TNHH máy Công nghiệp Tan Chong (Việt Nam) tại thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: lô C4-6 đường Trần Nhân Tông, KCN Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng - Phường Thọ Quang - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
Address: Lot C4-6, Tran Nhan Tong Street, Dich Vu Thuy San Da Nang Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Mã số thuế:

0302344430-002

 Điện thoại:

(0274) 3763214

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-12-2014

1 2 3 4 Tiếp