Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò

CÔNG TY TNHH BẢO CHÂU SG
Địa chỉ: Số nhà 196, Tổ 1 phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang , Thành phố Cao Bằng , Cao Bằng
Address: No 196, Civil Group 1, Be Van Dan Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Mã số thuế:

4800920564

 Điện thoại:

0973128516

Cao Bằng

Ngày thành lập: 16/10/2020

1 2 3 4 Tiếp