Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Chăn nuôi gia cầm

HTX NÔNG NGHIỆP TÂY BẮC
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Quyết Tâm , TP. Sơn La , Sơn La
Address: Civil Group 9, Quyet Tam Ward, Son La City, Son La Province
Mã số thuế:

5500573488

Sơn La

Ngày thành lập: 17/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp