Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)