Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ

Trần Ngọc Danh
Địa chỉ: 110C Tổ 6, Khu 7 - Huyện Tân Phú - Đồng Nai
Address: 110C Civil Group 6, Khu 7, Tan Phu District, Dong Nai Province
Mã số thuế:

3603240134

Đồng Nai

Ngày thành lập: 27-12-2014

Diệp Siêu Linh
Địa chỉ: 4035 lầu 4 Parkson 184 Lê Đại Hành Phường 15 - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh
Address: 4035 Lau 4 Parkson 184 Le Dai Hanh, Ward 15, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0312076075

Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-12-2012