Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

CÔNG TY TNHH VLXD VĨNH HƯNG LONG
Địa chỉ: Số 24, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây , Thành phố Cẩm Phả , Quảng Ninh
Address: No 24, Tran Phu Street, Cam Tay Ward, Cam Pha City, Quang Ninh Province
Mã số thuế:

5701960818

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 23/10/2018