Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn thực phẩm

HỢP TÁC XÃ ĐỨC XUÂN
Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm, Phường Huyền Tụng , Thành Phố Bắc Cạn , Bắc Cạn
Address: Khuoi Thuom Civil Group, Huyen Tung Ward, Bac Can City, Bac Can
Mã số thuế:

4700274187

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 09/01/2019