Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn thực phẩm

CÔNG TY TNHH TM PHẠM ANH THƯ
Địa chỉ: Đường Đặng Ngọc Chinh, Khu phố 5, Phường 3 , Thành phố Tây Ninh , Tây Ninh
Address: Dang Ngoc Chinh Street, Quarter 5, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Mã số thuế:

3901276231

Tây Ninh

Ngày thành lập: 11/01/2019